Over bidden

Bidden werkt! Door te praten met God krijg je kracht, meer inzicht in jouw situatie, steun, troost (of zelfs genezing). Bidden is ontmoeten, vragen en praten met God.  Als met een hele goede vriend. Heel laagdrempelig en altijd beschikbaar voor jou.  Daarnaast kan je ook bidden met en voor elkaar.

Bij Stadkerk 040 hebben we 3 gebedsvormen:

Gebedskaarten

Met een gebedskaartje kun je anoniem  en digitaal gebedspunten aanleveren aan het gebedsteam. Daarna bidden zij voor jouw gebedspunt(en). Door dit gebed kan er verandering ontstaan in jouw leven.

Ministry gebed

Het ministry gebed is een gebedsvorm waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Alles wat besproken wordt is en blijft geheim. Zonder toestemming van de betrokkene wordt er niet met anderen over het gebed gesproken. Bij ministry gaat het niet om de bidders en om hun woorden, maar het gaat er om wat de Heilige Geest wil betekenen voor de persoon voor wie gebeden wordt. Soms is het merkbaar dat Gods Geest aan het werk is, soms ook niet. Het gaat niet om de ervaring, maar om wat God wil doen in de persoon die om gebed vraagt. Wil je voor je laten bidden, laat het ons weten.

U kunt eventuele gebedsverzoeken rechtstreeks indienen via ons mailadres:
gebed@stadskerk040.nl
Met uw aanvraag en gegevens wordt volgens privacynormen omgegaan.

Gebedsverzoeken

    Gebedsbijeenkomst

    Iedere maandagavond is er een bijeenkomst om gezamenlijk tot God te bidden, al dan niet met een bepaald thema. Over het algemeen kunnen de verschillende deelnemers hierbij hardop om de beurt een (kort) gebed opzeggen. Wij geloven dat het gebed (Gods) wegen kan veranderen. De bijeenkomst is iedere maandag van 19.30 uur tot 21.00 uur bij Loekie en Hans.
    Spreek iemand aan van het welkomsteam of mail naar eindhoven@stadskerk040.nl voor meer info.