Dienst 1 oktober 2023 – In Stadkerk040 is iedereen welkom?!

In de kerk proberen we samen te ontdekken wie God is, wat er in de Bijbel staat en hoe we dat samen kunnen uitleven. Een van de waardes van Stadskerk040 is daarom dat we inclusief zijn. Iedereen is welkom!

Maar is dat echt zo? Hoe goed doen we dat eigenlijk? En wat staat hierover in de Bijbel? We gaan kijken naar de Bergrede waarin Jezus de essentie van zijn opdracht met ons deelt. Ook benieuwd wat daar staat over hoe kerk te zijn?